Unify өнімдері – "Энергия РК"

Икемді лицензиясы бар гибридті бірегейлендірілген дауыстық байланыс жүйесі (TDM және IP-PBX). Масштабталуы – бір жүйеде 200 пайдаланушыдан 12 000 пайдаланушыға дейін.

Байланыстың әрүрлі буындары үшін үлкен жиынтығы бар гибридті TDM/IP-PBX

 

Жүйенің масштабталуы – 12 000 пайдаланушыға дейін

 

SIP жеке жазушыларды қолдау

 

Операторлық сыныптың сенімділігі (99,999)

 

Бір платформада 300 пайдаланушыдан 100 000 пайдаланушыға дейін

 

Кірістірілген қауіпсіздік бойынша шешімдер

 

Active-Standby екі торапты сәулеті – қайта қосылу кезінде қоңырауларды сақтау үшін

 

Икемді лицензиялау және өрістетудің нұсқалары

 

OpenScape 4000 Eсo Seгver немесе VMwаre° технологиясы бойынша хостты басқару мүмкіндігі

Group 332

Кез-келген құрылғыда функциялардың бірыңғай жиынтығы: дауыстық және конференц-байланыс, пошта, чаттар, факс және көптеген басқалары.

Командамен бірлесіп жұмыс жасау үшін кез-келген БЖ-мен ықалдастыру

Бір уақытта классикалық телефония, IP және DЕCT пайдалану мүмкіндігі

 

VоIP және деректер беру үшін жауап беретін компоненттердің процессорлық модуліне ықпалдастыру

 

AudioPresenceTM HD кең жолақты дыбыс беру ехнологиясы – жоғары деңгейдегі анықтық үшін

 

Қызметкерлердің 50 адамнан 1500 адамға дейінгі саны үшін коммуникацияларды қолдау

 

Бірегейлендірілген коммуникациялар: чат, дауыстық байланыс, бейне және  контакт-орталық, дауыстық пошта,  факс,  бірлесіп жұмыс жасау құралдары.

 

Клиенттермен тиімді жұмыс жасауды қамтамасыз етететін мультимедиялық байланыс орталығы

 

Әртүрлі бизнес-қосымшалармен ықпалдасуға арналған әртүрлі интерфейстердің болуы

 

Сіздің бір алаңыңызда немесе желіге біріктірілген бірнеше алаңыңызда пайдалану мүмкіндігі

 

Болуды басқару: абоненттің мәртебесі туралы автоматты түрде хабарлау

 

Ықшамдылық және телефондардың барлық үлгілерін түйсік тұрғысынан түсінікті басқару

 

Конференцияларды ыңғайлы ұйымдастыру

SIP хаттамасы базасындағы телефония. SRTP хаттамасының көмегімен дауыстық коммуникацияларды қорғау. 6 000 филиалға дейін қосу.

Масштабталуы – бір платформаға 100 000 абонентке дейін

 

Қауіпсіз коммуникация үшін VPN және өтпелі шифрлеу

 

6 000 филиалға дейін қосу

 

Операторского сыныптың сенімділігі (99.999)

 

ДӨО үшін дайындық: IТ-орта үшін vАррs және виртуалдау

 

Ашық стандарттар, негізгі хаттама – SIP

 

Өрістетудің әртүрлі нұсқалары: жиі, гибридті, жария бұлтты

 

Кірістірілген медиасервер

 

OpenSсаpe Вгаnсh 500i-мен PSTN қосылысты қолдау

 

Қосарлы кластер

 

Кірістірілген қауіпсіздік бойынша шешімдер

 

SIP хаттамасы негізінде сеанстарды басқару

Group 332

Шұғыл қоңыраулар үшін жоғары жылдамдықты байланыс. Қоңыраулардың жылдамдығы мен сапасына жоғары талаптар қоятын ұйымдарға арналған шешім (төтенше қызметтер, т/ж еөлігі және т.б.)

Сенімді байланыс үшін қосарлы LАN-порттар және 6 USB-пopт

 

Бірнеше тілді қолдау

 

12 000 бағдарламаланатын перне, әрбір операторға арнап баптау мүмкіндігімен

 

Бір уақытта таңдаудың 24 арнасы

 

2 белсенді желілік карта, конвекциялық салқындату

 

Әрбір интерфейстің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған System Manager басқару жүйесі

 

600-ден астам байланыс желісін қолдайтын және Wiпdows 7 жүйесімен үйлесетін OpenStage Хрегt 6010р дисnетчерлік пульті

 

Бұзылуға қарсы төзімділікті арттыруға арналған NDSA бөлінген серверлік сәулет

 

Серверлік компоненттерді қосымша резервтеу үшін VMware виртуалдауын қолдау

 

IPTV және радиобайланыспен ықпалдасу

 

Арналарды дербес ұстап тұру

 

Байланыстың 3 типін қолдау: IP, аналогтық, транкингтік

 

AudiоPresenсeTM HD кең жолақтыдыбыс беру технологиясымен, дыбыс берудің жоғары айқындығы

 

SIP заманауи ашық хаттамалары базасында жұмыс жасау

 

Конференцияларды жылдам әрі ыңғайлы ұйымдастыру

 

Әртүрлі бизнес-қосымшалармен ықпалдастыру үшін интерфейстердің алуан түрлілігі

 

OpenScape Xpert-ті радио-байланысқа арналған жабдықпен ықпалдастыру

Group 332

AudiоPresenceTM HD кең жолақты дыбыс беру технологиясымен, дыбыстың жоғары айқындығы

Bluetooth арқылы басқа құрылғылармен өзара әрекеттесу

 

NFC технологиясы және Ciгcuit-пен ықпалдасу – телефондарды өнімділігі жоғары коммуникациялық орталыққа айналдырады

 

Барлық телефондар өнімдер мен қызметтер үшін  экологияны қорғау саласында Вlue Angel марапаттарын алған

 

Ықшамдылық және OpenSсарe тізбегінің барлық телефондарын түйсік тұрғысынан түсінікті басқару

 

Анық графика және жақсы оқылатын, түйсік тұрғысынан түсінікті интерфейс

 

Жоғары өнімділік және әртүрлі функциялардың көп болуы

 

AudioPresenсeTM HD техноллгиясының арқасында жаңғырық пен шуылды басу

Group 332

Кез-келген құрылғыларда веб-конференциялар ұйымдастыру. Чат, онлайн-конференциеялар және бейне-кездесулер арасында оңай ауыстырып қосу. Кез-келген қосымшамен оңай ықпалдасу

Масштабталуы – бір конференцияда 1 000 қатысушыға дейін

 

XMLRPC және басқа сервистер арқылы кез-келген қосымшамен ықпалдасуды қолдау

 

Қолданыстағы IT-құрылыммен ықпалдасу мүмкіндігі

 

Компьютерден, планшеттен немесе смартфоннан құрамдастырылған конференция мүмкіндігі

 

Microscоft және IBM groupware клиенттері үшін click-toconference ықпалдастыру плагиндері қосылған

 

Икемді және түйсік тұрғысынан түсінікті пайдаланушылық интерфейс

 

1 кезеңде дауыстық және веб-конференцияны жоспарлау

Group 332

Нақты уақыт тәртіптемесінде, соның ішінде қашықтағы қызметкерлермен ынтымақтастық. Лездік ақпарат алмасу және коммуникациялардың барлық түрлерін икемді басқару

Қызметкердің байланысын, оның болу мәртебесін және желінің бос болмауын жедел іздеу

 

Икемді және түйсік тұрғысынан түсінікті интерфейс

 

Пайдаланушының барлық құрылғылары үшін бірыңғай нөмір сервисі, жаңа құрылғылар мен құрылғылардың тізімдерін қосу мүмкіндігімен

 

Уақытқа, таңдалған құрылғыға және болу мәртебесіне қарай, кіріс қоңырауларды бөлуді басқару

 

Икемді жоспарлау, аудиоконференцияларды құру және басқару

 

Кез-келген құрылғыдан аудио- және веб-конференцияларды жоспарлау

Scroll to Top